20ти Ноември – Светски ден на детето

20ти Ноември – Светски ден на детето

Детската Амбасада За Сите Деца Во Светот согласно проектот,, Заедно посилни” организираше работилница на која децата координатори ги презентираа резултатите од претходно спроведеното истражување во кое учествуваат 496 деца од основните училишта на Општина Прилеп од сите одделенија, пополнувајќи го online анкетниот прашалник. Водени од предизвикот, дали децата ги знаат своите права, колку тие се […]