Детска недела

Детска недела

Првата недела од месец октомвти секоја година ја претставува детската недела, а ние ја започнуваме со работилница за запознавање со детските права и најважното – другарството. И детските права и другарството се многу битни за развојот на едно дете. Тоа го заклучивме од самата работилница. Како што предвидува Програмата за работа од проектот „Заедно посилни“ […]