Летен камп во хотел „Пела“ – Охрид

Летен камп во хотел „Пела“ – Охрид

Реализација на традиционалната Летната програма на Летниот камп 2022 во хотел „Пела“ во Охрид во период од 14 јуни до 20 јули, со група од 10 деца. Покрај природните убавини на Охридското езеро и можностите кои ги нуди прекрасниот хотел „Пела“, децата учествуваа во едукативни работилници, игри, истакнувања, кои ги предвидува самата програма, се со […]