Летен камп во хотел „Гранит“-Охрид

Летен камп во хотел „Гранит“-Охрид

Реализација на традиционалната Летната програма на Летниот камп 2022 во хотел „Гранит“ во Охрид во период од 04 јуни до 10 јули, со група од 20 деца. Покрај природните убавини на Охридското езеро и можностите кои ги нуди прекрасниот хотел „Гранит“, децата учествуваа во едукативни работилници, игри, истакнувања, кои ги предвидува самата програма, се со […]