Светските денови на демократијата и мирот

Сподели:

По повод светските денови на демократијата и мирот, децата координатори ги посетија сите основни училишта во Прилеп и изработија работилници на тема „Демократија“. Учество зедоа ученици од осмо и деветто одделение, а во склоп на часот по Граѓанско образование.
Овај караван ја постигна својата цел, учениците активно учествуваа во групната изработка на проектот, со внимание ги ислушаа презентациите и одговараа на прашањата.
Голема благодарност до наставниците по Граѓанско образование и до училиштата за убавата соработка.