Проект „Ноќ со Андерсен“ – Илустрација на јунаците од бајките

Сподели:

Реализација на активност на членовите од Детска Амбасада за Сите Деца во Светот.
Илустрација на јунаците од бајките на Ханс Кристијан Андерсен.

Користеи техники: акварел, гваж, дрвени боици, пастел и фломастери.
Место на одржување е Паркот на Револуцијата во Прилеп.
Децата со задоволство ја изработија оваа активност и уживаа во убавото време и чистиот воздух.