Проект „Ноќ со Андерсен“ – Драматизација на бајката „Царевото ново одело“ – Новогодишна забава за децата од посебните паралелки во ООУ „Климент Охридски“ од Прилеп.

Сподели: