Заедно посилни

Сподели:

Преку проектот „Заедно посилни“, Детската Амбасада ја реализираше едукативната посета на убавиот град на конзулите Битола.

Целта беше постигната со самото дружење на децта од различна возраст и различни целни групи, која цели кон правилен психо-физички развој на децата.

Продолжуваме со реализација на оваа едукативна програма која е од многу големо значање за децата.