Детска недела

Сподели:

Првата недела од месец октомвти секоја година ја претставува детската недела, а ние ја започнуваме со работилница за запознавање со детските права и најважното – другарството. И детските права и другарството се многу битни за развојот на едно дете. Тоа го заклучивме од самата работилница.

Како што предвидува Програмата за работа од проектот „Заедно посилни“ оваа активност е спроведена од децата координатори од основните општински училишта во Прилеп.