Детска недела

Сподели:

Децата зедоа учество во работилницата „Илустрација на другарство“.

Продолжуваме со вториот ден од детската недела. Следеше илустрација на другарство. Прво ги претставија своите најдобри другари/ки и кажаа за нивните добри особини, па потоа следеше илустрација со своите другари/ки.

Целта се оствари на оваа работилница, децата зедоа полно учество и во дискусијата за другарство, и во самата илустрација, за што и беа пофалени од Детската Амбасада.